Διάλεξη Laure Pantalacci στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 9 Μάιος, 2011 - 18:30 to 20:00

Κατηγορίες:

Είδος εκδήλωσης: 
Σεμινάριο

Διάλεξη Laure Pantalacci στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας κ Αρχαιολογίας.