Πυραμίδες στη Γκίζα.

Η πυραμίδα του Χεφρήνου στην Γκίζα και η σφίγγα με το ναό της κοιλάδας.

Ευγενική παραχώρηση για τη φωτοθήκη της ΕΕΜΑΑ από τους Στέλλα και Ηρακλή Φορνάρου.

Κατηγορίες: 
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά: 
Πυραμίδες
Ναός Κοιλάδας
Σφίγγα
Χεφρήνος