Ναός Καρνάκ, μακέτα.

Ημερομηνία λήψης: 
04/02/2012
Κατηγορίες: 
Αρχαιολογία