ΝΟΜΟΣΟΦΙΑ http://nomosophia.blogspot.com/ - Παιγνίδια με τη φωτιά

News image uploaded 04/02/2011 - 10:08: see link for credits

Όσοι πιστεύουν πως τα κινήματα των πολιτών σε Τυνησία και Αίγυπτο αντανακλούν, απλά, τη λαϊκή δυσαρέσκεια ύστερα από παρατεταμένες περιόδους καταπίεσης, διαφθοράς και κακοδιοίκησης απατώνται οικτρά.
 
http://nomosophia.blogspot.com/