Ανακαλύψτε πώς ήταν ένας τάφος στις Θήβες της Αιγύτπου κατά το ύστερο Νέο Βασίλειο

News image uploaded 13/06/2010 - 23:10: see link for credits

Εντυπωσιακή διαδραστική τρισδιάστατη παρουσίαση του τάφου του Νεμπαμούν από τους δεξιοτέχνες του Βρετανικού Μουσείου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο εν λόγω τάφος δεν έχει ανακαλυφθεί ξανά, ύστερα από την πρώτη ανακάλυψη του περίπου το 1820, ενώ αξιόλογα τμήματα τοιχογραφιών του πέρασαν στα χέρια του Βρετανικού Μουσείου από τον Henry Salt, Γενικό πρόξενο της Αγγλίας στην Αίγυπτο δια μέσου του Έλληνα ανασκαφέα του, Ιωάννη Αθανασίου (1798-1854).
Ο τάφος του Νεμπαμούν θα βρισκόταν κάπου ανάμεσα στους σύγχρονους του τάφους του Μέννα και Νάκχτ (Theban Tombs 69 και 52).

Πρόκειται για έντεκα σπαράγματα τοιχογραφιών που θα ανακαλύψετε μέσα από τη σπουδαία αυτή ψηφιακή απόδοση.