Λογαριασμός χρήστη

Δικαίωμα εγγραφής χρήστη στον ιστοτόπο της Ε.Ε.Μ.Α.Α. έχουν τα μέλη και οι φίλοι της Εταιρείας, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητές της. Η εγγραφή ως χρήστη δεν προσδίδει την ιδιότητα μέλους της Εταιρείας.
Η συμπλήρωση του πραγματικού ονόματος είναι απαραίτητη. Τα προσωπικά στοιχεία είναι απόρρητα και δεν δημοσιοποιούνται. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των πεδίων πραγματικού ονόματος, η εγγραφή θα απορρίπτεται χωρίς ειδοποίηση.
Σημείωση: Η αποδοχή της εγγραφής και η αποστολή κωδικού εισόδου στο σύστημα μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις εργάσιμες ημέρες.