Βιβλιοθήκη Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Η ίδρυση «Βιβλιοθήκης Αιγυπτιολογικών Σπουδών (Β.Α.Σ.)» είναι ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕΜΑΑ. Έμφαση θα δίνεται στον τομέα των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου κατά την αρχαιότητα καθώς και μεταξύ Αιγύπτου και των άλλων ανατολικών πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Η αρχαιολογία, η επιγραφική καθώς και όλες οι μορφές της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας θα περιλαμβάνονται στα ενδιαφέροντα της «Β.Α.Σ.», ενώ η Ιστορία της Αιγυπτιολογίας θα αποτελέσει αντικείμενο αιχμής με ιδιαίτερη έμφαση στο ελληνικό τμήμα της. Η θρησκεία, οι μαγικοθρησκευτικές αντιλήψεις, τα ταφικά έθιμα συναποτελούν τομείς του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού με ιδιαίτερη αναφορά στη Β.Α.Σ. Η λαογραφία του σύγχρονου αραβικού-αιγυπτιακού πολιτισμού παραμένει μέσα στα ενδιαφέροντα της ΕΕΜΑΑ και θα αποτελέσει ιδιαίτερο τμήμα της Β.Α.Σ.

Η Ε.Ε.Μ.Α.Α. δέχεται από ιδιώτες, ιδρύματα και άλλους φορείς δωρεές βιβλίων με θεματικές που αφορούν στον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό αλλά και τη νεώτερη αιγυπτιακή ιστορία και λαογραφία.