Νέα βιβλία

Hommages à Fayza Haikal

Επανέκδοση

Nicolas Grimal, Amr Kamel, Cynthia May Sheikholeslami (éd.)
Hommages à Fayza Haikal

Περιεχόμενα στο:
http://www.ifao.egnet.net/uploads/publications/sommaires/IF909.pdf

The Language of Egyptian and Wisdom in Loose Form. Greek Proverbs in Collections of the Hellenistic and Roman Periods

Συγγραφέας: Nikolaos Lazaridis
Τίτλος: The Language of Egyptian and Wisdom in Loose Form. Greek Proverbs in Collections of the Hellenistic and Roman Periods
Πόλη: Leiden
Έτος: 2007
Εκδότης: Brill
Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, εικονογράφηση, ISBN13: 9789004160583.
Σειρά: Συλλογικός τόμος, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 111
1 τόμος, xvi, σελ. 320.
Τιμή: € 129
Βιβλιοθήκη Αιγυπτιολογικών Σπουδών:-

Social Aspects of Ancient Egyptian Domestic Architecture

Συγγραφέας: Aikaterini Koltsida.
Τίτλος: Social Aspects of Ancient Egyptian Domestic Architecture.
Έτος: 2007.
Εκδότης: Bar International S1608, 2007.
Περιγραφή: Mαλακό εξώφυλλο, εικονογράφηση, ISBN: 9781407300252.
1 τόμος.
Τιμή: £37.00
Βιβλιοθήκη Αιγυπτιολογικών Σπουδών:-

Δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή

Tο νέο BIFAO 2011

The new BIFAO 111 is now available.

Πόλη: Cairo
Έτος: 2011
Εκδότης: Institut français d’archéologie orientale (IFAO)
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, IF1055, ISBN 978-2-7247-0595-9.
Σειρά: Συλλογικός τόμος, Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 111
1 τόμος
Τιμή: € 59
Βιβλιοθήκη Αιγυπτιολογικών Σπουδών:-

Perspectives on Ptolemaic Thebes

Title: Perspectives on Ptolemaic Thebes
Occasional Proceedings of the Theban Workshop.

Peter F. Dorman and Betsy M. Bryan, eds.

Πόλη: Chicago
Έτος: 2011
Εκδότης: The Oriental Institute of the University of Chicago.
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο,σελ. xiv + 146; 77 εικόνες, 5 πίνακες, ISBN-13: 978-1-885923-85-1.
Σειρά: Studies in Ancient Oriental Civilization (SAOC)65.
1 τόμος
Τιμή: $29.95
Βιβλιοθήκη Αιγυπτιολογικών Σπουδών:-

Περιεχόμενο:

Symbolism in the Representation of Royal Children during the New Kingdom.

Τίτλος: Symbolism in the Representation of Royal Children during the New Kingdom.
Συγγραφέας: Georgia Xekalaki.
Πόλη: Οxford.
Έτος: 2011.
Εκδότης: BAR 2011,ISBN 9781407308975.
Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, με εικονογράφηση στο εσωτερικού του τόμου.
Σειρά: ΒAR INTERNATIONAL SERIES, S2314.
1 τόμος,ii+362 σελίδες.
Τιμή: £50
Βιβλιοθήκη Αιγυπτιολογικών Σπουδών:-

Subscribe to RSS - Νέα βιβλία