Δένδερα, Nαός της Αθώρ, Ιερή Λίμνη

Δένδερα Ιερή Λίμνη Άποψη εσωτερικού με φοίνικες και κλίμακα
Δένδερα Ιερή Λίμνη
Δένδερα Ιερή Λίμνη κλίμακα
Δένδερα Ιερή Λίμνη
Δένδερα Ιερή Λίμνη
Δένδερα Ιερή Λίμνη
Φοίνικες της Ιερής Λίμνης
Ημερομηνία λήψης: 
03/11/2010
Κατηγορίες: 
Αρχαιολογία
Αιγυπτιολογία
Αίγυπτος
Θρησκεία