Καρνάκ

Κορνίς προς ναό Καρνάκ
Νείλος Λούξορ
Πολυχρωμία στο Καρνάκ
Η αυλή του Μέσου Βασιλείου και το Ακχμενού στο βάθος
Ανεβαίνοντας την κλίμακα στο εσωτερικό του πυλώνα Καρνάκ
Από την οροφή του πυλώνα Καρνάκ
Γείσο παπυρόμορφοι κίονες Καρνάκ
Προς την οροφή του πυλώνα δια της κλίμακας Καρνάκ
Λούξορ βραδινή λήψη
Λούξορ βραδινή λήψη
Ημερομηνία λήψης: 
28/02/2010
Κατηγορίες: 
Αρχαιολογία
Αίγυπτος