Η κόκκινη πυραμίδα στο Νταχσούρ.

Η κόκκινη πυραμίδα, του πατέρα του Χέοπα, Σνεφρού. Επιτράπηκε η είσοδος για πρώτη φορά ύστερα από ριζική αναστύλωση.
Εσωτερικό, ράμπα καθόδου 60 μ., εσωτερικά δωμάτια.

Κατηγορίες: 
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά: 
Πυραμίδα
Κόκκινη Πυραμίδα
Σνεφρού
Νταχσούρ.