Ναός της Αθώρ στη Δένδερα

Ημερομηνία λήψης: 
03/11/2010
Κατηγορίες: 
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά: 
Αρχιτεκτονική
Ναός Δενδέρας
Αθώρ
Κιονόκρανο
κλιμακοστάσιο οροφής