Αμπού Σίμπελ, Ναός Ραμσή Β΄ και άλλα.

Ημερομηνία λήψης: 
02/02/2012
Κατηγορίες: 
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά: 
Αμπού Σίμπελ
ναός Ραμσή Β΄
Ουνέσκο
πρόσοψη ναού
υπόσκαφος
David Roberts
λιθογραφία
χάρτης Αιγύπτου
Φθα
Άμμων