Εκπληκτικός διάκοσμος στο εσωτερικό του τάφου του φαραώ Ραμσή Δ΄.

Αν και βασίλευσε μόνο περίπου 6 χρόνια, ο Ραμσής Δ΄ βασίλευσε σε μία δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία,
όταν πλέον η περίφημη δυναστεία των ραμσιδών είχε χάσει την αίγλη και την μαχητικότητά της. Οι "Λαοί της θάλασσας"
έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους και η Αίγυπτος βαδίζει προς την διαίρεση και την τρίτη ενδιάμεση περίοδο.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2547274/Inside-Valley-Kings-Brea...

Κατηγορίες: 
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά: 
Ραμσής Δ΄
τάφος
κοιλάδα των βασιλέων