Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η πρώτη μεγάλη δράση της ΕΕΜΑΑ παρουσιάζεται εδώ. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναφέρονται σε παιδιά δημοτικού. Για το 2009-2010 προτείνεται ένας κύκλος έξι προγραμμάτων από τον Δεκέμβριο 2009 μέχρι και τον Μάιο 2010. Ένας συντονισμένος συνδυασμός ενημέρωσης των συνοδών-γονέων για το εκάστοτε θέμα του προγράμματος και δράσεων με στοχευμένα παιχνίδια, κουκλοθέατρο, ζωγραφική και κατασκευές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και βέβαια αραβική μουσική συνοδεύει τα παιδιά σε αυτό το ταξίδι στον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό.