Σινούχε R15-R28

Μεταγραφή
[R15] ti sw Hm iy=f in.n=f sqr anx.w
[R16] n 6Hnw mnmn.t nb.t nn Dr.w=s
[R17] smr.w nw stp-sA hAb=sn r gs-
[R18] imnty r rdit rx sA-nsw sSmw xpr
[R19] m a-Xnwty gm.n sw wpwty.w Hr wA.t
[R20] pH.n=sn sw r tr n xAwy nn sp
[R21] sin.n=f r-ssy bik axm=f Hna
[R22] Sms.w=f nn rdit rx st mSA=f ist hAb
[R23] r ms.w-nsw wn=w m-xt=f m mSA pn
[R24] nis.n.tw n wa im ist wi aHa.kwi
[R25] sDm.n=i xrw=f iw=f mdw=f iw=i m arw wA
[R26] psx ib=i sS awy sdA
[R27] xr m at=i nb.t nfa.n=i wi m nftf.t r HH.n=i st
[R28] dgA rdit wi imy-tw bA.t r iwt

Μετάφραση
[R15] (Έτσι) τώρα επέστρεφε φέρνοντας αιχμαλώτους
[R16] από την Τεχενού μαζί με αμέτρητα, κάθε λογής, κοπάδια ζώων,
[R17] ενώ οι αξιωματούχοι του Παλατιού έστειλαν (μήνυμα) στα δυτικά
[R18] σύνορα, να πληροφορήσουν τον πρίγκιπα για το γεγονός που έλαβε χώρα
[R19] στην αίθουσα του κοινού.
Όταν οι αγγελιοφόροι
[R20] τον συνάντησαν στο δρόμο και ήταν νύχτα, αυτός δεν
[R21] καθυστέρησε (ούτε) λεπτό.
Το γεράκι πέταξε
[R22] με τους ακόλουθούς του, χωρίς να το μάθει ο στρατός του. (Μήνυμα, όμως,) στάλθηκε [R23] στους πρίγκιπες, που ήταν μαζί του σε αυτήν την αποστολή.
[R24] Έναν απ’ αυτούς τον φώναξαν, καθώς εγώ καθόμουνα (σκοπός) εκεί.
[R25] Και άκουσα τη φωνή του, καθώς μιλούσε, μιας και ήμουν κοντά (τους).
[R26] Συγχύστηκα. Ήμουν σε απόγνωση. Ένα τρέμουλο
[R27] κυρίεψε όλο μου το σώμα. Κινήθηκα με μεγάλα βήματα για να βρω ένα μέρος
[R28] να κρυφθώ.