Η διάσωση των ναών του Αμπού Σίμπελ και της Νουβίας: Διαφυλάσσοντας την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 30 Νοέμβριος, 2006 - 17:00 to 21:30
Είδος εκδήλωσης: 
Ημερίδα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ί - Έ ν α ρ ξ η ε ρ γ α σ ι ώ ν

Alain Fohr
Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης-Διευθυντής

17:00-17:45
Ayman Εl Mahgoub
Διευθυντής Μορφωτικού Τμήματος Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην
Αθήνα

Ο μ ι λ ί ε ς

17:45-18:00 Ann-Louise Schallin (Διάλεξη στα αγγλικά)
Διευθύντρια Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών

Το σχέδιο διάσωσης του Αμπού Σίμπελ μέσα από τα μάτια του Σουηδού
Αιγυπτιολόγου Säve-Söderbergh

18:00-18:45 Νίκος Παπαγεωργίου (Διάλεξη στα ελληνικά)
Nikos Papageorgiou
Εθνολόγος, τ. Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, μέλος της UNESCO για τα Αιγυπτιακά Μουσεία

Η διάσωση των μνημείων του Aμπού Σίμπελ και της νήσου Φίλες

18:45-19:00 Alexandra O’Brien (Διάλεξη στα αγγλικά-Lecture in English)
Αιγυπτιολόγος

Διάσωση της Νουβίας: Αμερικανική συμμετοχή στο πρόγραμμα
διάσωσης της Νουβίας από την UNESCO

19:00-19:15 Εκπρόσωπος της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών

19:15-19:45 Διάλειμμα

19:45-20:00 Jean-Pierre Corteggiani (Διάλεξη στα αγγλικά)
Επιστημονικός υπεύθυνος, Γαλλικό Ινστιτούτο Ανατολικής
Αρχαιολογίας (Kάϊρο)

Προσωπική μαρτυρία

20:00-20:15 Reinhard Sennf (Διάλεξη στα αγγλικά)
Δεύτερος Διευθυντής Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών

To ερευνητικό Πρόγραμμα του Γερμανικού Αρχαιολογικoύ
Ινστιτούτου Αθηνών σε σχέση με το πρόγραμμα διάσωσης του
Αμπού Σίμπελ

20:15-20:30 Ευαγγελία Παπαδοπούλου-Χρυσικοπούλου

(Διάλεξη στα αγγλικά)
Αρχαιολόγος
O Ναός Taffeh: Η ολλανδική συνεισφορά

20:30-20:45
Εκπρόσωπος από την Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα
(Διάλεξη στα ελληνικά-Lecture in Greek)

Οι Ισπανοί στον Νείλο
The Spaniards on the Nile

20:45-21:15 Bασίλης Ι. Χρυσικόπουλος (Διάλεξη στα αγγλικά)
Αιγυπτιολόγος

Αντικρύζοντας τον ανατέλοντα ήλιο. Οι ναοί του Αμπού Σίμπελ και
η σημασία τους για την πραγμάτωση της πολιτικής του Ραμσή Β´
στην Αίγυπτο του Νέου Βασιλείου

21:15-21:30 Συζήτηση

Διοργάνωση Ημερίδας

Καθηγητής Δρ. Ayman el-Mahgoub
Διευθυντής Μορφωτικού Τμήματος
Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα

Kamal Hassan Khorshed Mahmoud
Διοικητικός Ακόλουθος
Μορφωτικό Τμήμα
Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα

Σίλα Μίσσα
Υπεύθυνη Μορφωτικού Τμήματος
Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα

Επιστημονική επιμέλεια-Συντονισμός

Δρ. Βασίλης Ι. Χρυσικόπουλος
Αιγυπτιολόγος