Συνέδρια - Ημερίδες

Ημερίδα Αιγυπτιολογίας - 30 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα.

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΣΙΜΠΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΥΒΙΑΣ: ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
THE ABU SIMBEL AND THE NUBIAN TEMPLES’ SALVAGE PROJECT: PROTECTING THE WORLD CULTURAL HERITAGE

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ
C O N F E R E N C E P R O G R A M

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ί - Έ ν α ρ ξ η ε ρ γ α σ ι ώ ν
O p e n i n g c e r e m o n y

Η διάσωση των ναών του Αμπού Σίμπελ και της Νουβίας: Διαφυλάσσοντας την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά

Ημερομηνία: 
Πεμ, 30/11/2006 - 17:00
Είδος εκδήλωσης: 
Ημερίδα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ί - Έ ν α ρ ξ η ε ρ γ α σ ι ώ ν

Alain Fohr
Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης-Διευθυντής

17:00-17:45
Ayman Εl Mahgoub
Διευθυντής Μορφωτικού Τμήματος Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην
Αθήνα

Ο μ ι λ ί ε ς

17:45-18:00 Ann-Louise Schallin (Διάλεξη στα αγγλικά)
Διευθύντρια Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών

Ελληνικά
Subscribe to RSS - Συνέδρια - Ημερίδες