Ανασκαφές, ερευνητικά κέντρα και πολιτιστικοί οργανισμοί για την αρχαία Αίγυπτο

Περιηγηθείτε στις ανασκαφές της Αιγύπτου. Η παρουσίαση γίνεται με γεωγραφικά κριτήρια και αφορά σε ανασκαφικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο. Συμπεριλαμβάνονται πανεπιστημιακές αποστολές καθώς και αποστολές διεθνών ερευνητικών κέντρων.
[Επιμέλεια: Ιωάννα Στεφάνου]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : Ανασκαφές
Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη
Ερευνητικά προγράμματα ολοκληρωμένα

Delta survey
https://www.ees.ac.uk/delta-survey
Πληροφορίες για αρχαιολογικούς χώρους στο Δέλτα του Νείλου με αντίστοιχες φωτογραφίες. Παρατίθεται και βιβλιογραφία.

Český egyptologický ústav
http://egyptologie.ff.cuni.cz/?lang=en
Ανασκαφική δραστηριότητα στο Abusir και ενημέρωση για νέα ευρήματα και νέα προγράμματα στην Αίγυπτο.

Kerma
http://www.kerma.ch/
Ανασκαφική δραστηριότητα Ελβετίας στο Σουδάν.

Kom Firin
http://www.britishmuseum.org/research/research_projects/kom_firin.aspx
Αποτελέσματα ανασκαφής στο ναϊκό συγκρότημα στο Kom-Firin και παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας.

Deir al-Barsha
http://www.arts.kuleuven.be/bersha/
Αποτελέσματα ανασκαφικών περιόδων 2002- 2004.

Archaeology's interactive dig : Hierakonpolis
http://www.archaeology.org/interactive/hierakonpolis/index.html
Ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική ανασκαφή του πανεπιστημίου του Illinois με συμμετοχή Αιγυπτίων και Αμερικανών φοιτητών, στην Ιερακόπολη.

1905-1907 Breasted expeditions to Egypt and the Sudan
http://oi.uchicago.edu/museum/collections/pa/breasted/ (Φωτογραφικό αρχείο ανασκαφών 1905-1907.)

Tomb of Harwa
http://www.harwa.it/index.php
Ανασκαφικές αναφορές για τις εργασίες στον τάφο της Harwa. Πληροφορίες για τη μελέτη επιγραφών, κεραμεικής καθώς επίσης και για τη συντήρηση των ευρημάτων.

Tell el-Daba homepage
http://www.auaris.at/
Πληροφορίες σχετικά με τις ανασκαφές, οι οποίες είτε διεξήχθηκαν είτε διεξάγονται. Παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία.

Sen-en-mut project
http://www.institutoestudiosantiguoegipto.com/senenmut/en/diary_2007.shtml
Ημερολόγιο ανασκαφής του έτους 2007 από το Instituto de Estudios del Antiguo Egipto της Μαδρίτης.

Brooklyn Museum : features Mut precinct
http://www.brooklynmuseum.org/features/mut/index.php
Ημερολόγιο ανασκαφής των ετών 2005- 2011 στο ναό της θεάς Μουτ στο ανατολικό Καρνάκ από το Αμερικάνικο Κέντρο Ερευνών στην Αίγυπτο υπό την εποπτεία του Ανωτάτου Αρχαιολογικού Συμβουλίου της Αιγύπτου.

Excavations in Dakhleh oasis, Egypt
http://www.arts.monash.edu.au/archaeology/excavations/index.html
Ανασκαφικές αναφορές για τις εργασίες που διεξήχθηκαν κατά τα έτη 2000- 2007 στην όαση Dakhleh καθώς και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους από το πανεπιστήμιο Monash.

Der Förderverein Neferhotep e.V.
http://www.neferhotep.de/.
Περιγραφή και φωτογραφίες από τον τάφο του Neferhotep.

North Kharga oasis survey
http://www.northkhargaoasissurvey.com/
Πληροφορίες για το έργο του North Kharga Oasis Survey του Αμερικανικού πανεπιστημίου του Καϊρου.

Hopkins in Egypt today
http://www.jhu.edu/egypttoday/archives.html
Ανασκαφικό ημερολόγιο και φωτογραφίες από τις εργασίες κατά τα έτη 2001-2009.

New York University excavations at Amheida
http://www.amheida.org/index.php?content=reports
Ανασκαφικές αναφορές των εργασιών κατά τα έτη 2000- 2002 και 2004- 2010 του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Παρατίθεται και αντίστοιχη βιβλιογραφία.

International society for Nubian studies
http://www.nubiansociety.org/

Γενικές πληροφορίες για τις αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της Νουβίας.

Karnak great hypostyle hall project
http://history.memphis.edu/hypostyle/
Γενικές πληροφορίες για τη Μεγάλη Υπόστυλη Αίθουσα στο Καρνάκ, τις έρευνες που διεξάγονται καθώς και παράθεση φωτογραφιών και αναπαραστάσεων του μνημείου.

Edfu-Projekt
http://www1.uni-hamburg.de/Edfu-Projekt/Edfu.html
Γενικές πληροφορίες για την αρχαιολογική δραστηριότητα στο Edfu και παράθεση φωτογραφιών.

Amarna project
http://www.amarnaproject.com/
Πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες (ανασκαφή, μελέτη και συντήρηση ευρημάτων) στην Αμάρνα. Παράθεση φωτογραφιών.

.
Akhmim mummy studies consortium (AMSC)
http://www.amscresearch.com/
Πληροφορίες για το πρόγραμμα μελέτης μουμιών με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας καθώς και πρόσφατες ανακοινώσεις επί του θέματος.

Saqqara.nl
http://www.saqqara.nl/
Ολλανδικές και άλλες ανασκαφές στην περιοχή της Saqqara και παράθεση βιβλιογραφίας.

Nubische Altertümer im Netz
http://www2.hu-berlin.de/sudansammlung/
Γενικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Humboldt Universitat του Βερολίνου στην περιοχή της Νουβίας.

Centre Franco-Égyptien d'étude des temples de Karnak (CFEETK)
http://www.cfeetk.cnrs.fr/
Πληροφορίες για την ανασκαφική δραστηριότητα του οργανισμού και παράθεση φωτογραφιών και βιβλιογραφίας.

Cairo Dahshur boats
http://cairodahshur.imrd.org/
Πληροφορίες για το πρόγραμμα μελέτης των πλοίων που βρέθηκαν στο Dahshur, φωτογραφίες και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις.

Humboldt university Nubian expedition
http://www2.hu-berlin.de/aknoa/hune/
Γενικές πληροφορίες για την ανασκαφική δραστηριότητα του πανεπιστημίου από το 2004 έως το 2008.

OldStoneAge
http://www.oldstoneage.com/default.shtml
Γενικές πληροφορίες για τις παλαιολιθικές θέσεις στην Αίγυπτο.

Rome in Egypt : Roman temples for Egyptian gods
http://www.romeinegypt.unipi.it/
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μελέτης της Ρωμαϊκής Αιγύπτου. Παράθεση βιβλιογραφίας και ψηφιακός χάρτης θέσεων της ρωμαϊκής περιόδου.

Anubis project
http://www.egittologia.unipi.it/anubis.asp
Πληροφορίες για το πρόγραμμα μελέτης μουμιών, οι οποίες φυλλάσσονται σε ιταλικά μουσεία και συλλογές. Αρχείο με πληροφορίες για την εκάστοτε μούμια.

KV-63
http://www.kv-63.com/
Πληροφορίες για τον τάφο 63 της Κοιλάδας των Βασιλέων. Ανασκαφικά ημερολόγια των ετών 2006- 2010, φωτογραφίες και σχετική βιβλιογραφία.

KV-10
http://www.kv-10.com/
Περιλήψεις των ανασκαφικών εργασιών των ετών 1992- 2006 και παράθεση φωτογραφιών.

Archaeological geology of ancient Egypt
http://www.eeescience.utoledo.edu/Faculty/Harrell/Egypt/AGRG_Home.html
Πληροφορίες για τη γεωλογική έρευνα από το πανεπιστήμιο του Τολέδο στην Αίγυπτο.

Exploring Nubia
http://www.spicey.demon.co.uk/Nubianpage/
Ανασκαφικές αναφορές του πανεπιστημίου του Khartoum για τα έτη 1990-1991, 2000 και 2002- 2003.

Theban mapping project
http://www.thebanmappingproject.com/
Βάση δεδομένων για τάφους Κοιλάδας Βασιλέων. Διαδραστικός χάρτης εύρεσης και πληροφορίες για τον εκάστοτε τάφο.

Saqqara. De Saqqara au Musée du Louvre. Le mastaba de Akhethétep
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/saqqara/fr/intro_flash.htm
Παρουσίαση του mastaba του Akhethetep και των ευρημάτων αυτού από το Μουσείο του Λούβρου. Παρουσίαση σε 3D.

SEPE : survey and excavation projects in Egypt
http://www.deltasinai.com/
Πληροφορ;iες για την ανασκαφικ;h δραστηρι;oτητα του Social and Humanities Research Council of Canada στην Aiγυπτο.

Pilgrimage to Abydos
http://www.bergerfoundation.ch/Abydos/ (ταυτόχρονα ένα είδος τουριστικού οδηγού για την Άβυδο).
Γενικές πληροφορίες και φωτογραφίες του ναού του Seti II στην Άβυδο.

Roman portraits from Egypt : the eye and eternity
http://www.bergerfoundation.ch/Fayoum/
Φωτογραφίες πορτραίτων ‘ Φαγιούμ’ και πληροφορίες για την παράδοση που τα διέπει.

Ancient Egypt research associates (AERA)
http://www.aeraweb.org/
Προγράμματα του ιδρύματος και ετήσια πρακτικά δραστηριοτήτων.

Death in ancient Egypt
http://oi.uchicago.edu/OI/DEPT/RA/ABZU/DEATH.HTML
Γενικές πληροφορίες για θέματα σχετικά με το θάνατο στην αρχαία Αίγυπτο.

Search for Tutankhamun
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/4search.html
Ημερολόγιο ανασκαφής του Carter από την Κοιλάδα των Βασιλέων κατά τα έτη 1915- 1922.

Tell Abqa'in
http://pcwww.liv.ac.uk/~zan/abqain/myhomepage.html
Γενικές πληροφορίες για τις ανασκαφικές εργασίες στο φρούρειο του Ραμσή ΙΙ από το πανεπιστήμιο του Liverpool.

Deir el-Medina database
http://www.leidenuniv.nl/nino/dmd/dmd.html
Μηχανή αναζήτησης αποτελεσμάτων του προγράμματος του πανεπιστημίου του Leiden ‘Survey of the New Kingdom Non-literary Texts from Deir el-Medina’.

Ancient Egypt web site
http://www.ancient-egypt.co.uk/
Γενικές πληροφορίες, άρθρα και φωτογραφίες για μουσεία, συλλογές, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου.

Cairo department
http://www.dainst.org/abteilung.php?id=265
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του Γερμανικού Ινστιτούτου του Καΐρου.

Egypt exploration society
http://www.ees.ac.uk/
Γενικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας. Περιλαμβάνει αρχείο και δραστηριότητες.

American research center in Egypt (ARCE)
http://www.arce.org/
Γενικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας. Περιλαμβάνει αρχείο και δραστηριότητες.

Women and gender in ancient Egypt
http://www.umich.edu/~kelseydb/Exhibits/WomenandGender/title.html
Online έκδοση της έκθεσης του Kelsey Museum τον Ιούνιο του 1997.

Céréales en Égypte ancienne
http://museum.agropolis.fr/pages/expos/egypte/fr/index.htm
Ιστοσελίδα του γαλλικού πανεπιστημίου του Montpellier αναφορικά με τα σιτηρά στην αρχαία Αίγυπτο.

introduction to the history and culture of pharaonic Egypt
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/
Γενική εισαγωγή στον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου.

Russian academy of sciences : centre for Egyptological studies
http://www.cesras.ru/eng/
Περιλαμβάνει αρχείο δραστηριοτήτων από το 1997- 2004.

Sudan archaeological research society (SARS)
http://www.sudarchrs.org.uk/
Περιλαμβάνει πληροφορίες για τις ανασκαφές που διεξάγει το ίδρυμα καθώς επίσης αρχείο και εκδόσεις βιβλίων.

Sefkhet : Egyptology resources for educators
http://www.sefkhet.net/
Περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων, αρχεία ανασκαφών και αποστολών καθώς και συλλογές.

Pyramid Texts
http://www.pyramidtextsonline.com/
Online, σε ιερογλυφική ή αγγλική γραφή, τα κείμενα της πυραμίδας του Unas.

Egyptian antiquities information system (EAIS)
http://www.eais.org.eg/
Του υπουργείου πολιτισμού της Αιγύπτου. Βάση δεδομένων ιστορικών- αρχαιολογικών περιοχών με πληροφορίες και χάρτη.

ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ιστοσελίδες ερασιτεχνικές για τη μελέτη του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού.

Absolute Egyptology
http://www.nemo.nu/ibisportal/0egyptintro/index.htm
Ιστοσελίδα ερασιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Osirisnet
http://www.osirisnet.net/
Ιστοσελίδα ερασιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Ancient Egypt site
http://www.ancient-egypt.org/
Ερασιτεχνική- τουριστική ιστοσελίδα.

St Shenouda the Archimandrite Coptic society, The
http://www.stshenouda.com/
Ιστοσελίδα της εκκλησίας των Κοπτών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ιστοσελίδες αναζήτησης βιβλιογραφίας Αιγυπτιολογίας
Ηλεκτρονικά βιβλία
Ηλεκτρονικές εφημερίδες

Abydos survey for paleolithic sites (ASPS)
http://www.oldstoneage.com/abydos/default.shtml
Βιβλιογραφία σχετικά με τις παλαιολιθικές θέσεις στην Αίγυπτο.

Current research in egyptology
http://www.current-research-egyptology.org.uk/

Sinuhe-Bibliographie
http://sinuhe-bibliographie.unibas.ch/

Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, statues, reliefs, and paintings
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/3.html

Égypte nilotique et méditerranéenne : Enim
http://recherche.univ-montp3.fr/egyptologie/enim/

Apuntes de Egiptología
http://www.ceae.unlugar.com/

Ancient Egypt magazine
http://www.ancientegyptmagazine.com/

Boletín Español de investigación Egiptológica
http://www.egiptologia.net/isis/isis.html

British museum studies in ancient Egypt and Sudan (BMSAES)
http://www.britishmuseum.org/research/publications/bmsaes.aspx

Travellers in Egypt
http://www.travellersinegypt.org/

Studien zur Altägyptischen Kultur (SAK)
http://www.uni-hamburg.de/Wiss/FB/09/ArchaeoI/Aegypto/sak/sak.htm

Mediterranean archaeology
http://www.arts.usyd.edu.au/publications/meditarch/

Arkamani Sudan : journal of archaeology and anthropology
http://www.arkamani.org/

PalArch : Netherlands scientific journal
http://www.palarch.nl/

Livius : articles on ancient history
http://www.livius.org/

AncientNearEast .net and ArchaeoWiki
http://www.ancientneareast.net/

Centuries of darkness : a challenge to the conventional chronology of old world archaeology
http://www.centuries.co.uk/

Description de l'Egypte digital collection
http://descegy.bibalex.org/

Internet-Beiträge zur Ägyptologie und Sudanarchäologie
http://www.ibaes.de/ (τόμοι με άρθρα και μελέτες)

Carlo Bergmann's discoveries
http://www.carlo-bergmann.de/

Egyptology and the Giza pyramids
http://www.legon.demon.co.uk/ (άρθρα online)

Carl Richard Lepsius : Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/

Heidelberger historische Bestände
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/digilit.html

Aegaeum 18 : the Aegean and the Orient in the second millennium
http://www.ulg.ac.be/archgrec/aegaeum18pdf.html

Champollion and Rosellini Egyptian expeditions
http://www2.odl.ox.ac.uk/gsdl/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=

Electronic open stacks
http://www.lib.uchicago.edu/eos/html/page.form.html

Pyramid Texts
http://www.pyramidtextsonline.com/

Studies in ancient art and civilization
http://www.farkha.nazwa.pl/saac/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ιστοσελίδες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν
ως αντικείμενο έρευνας την Αιγυπτιολογία.
Ιστοσελίδες σχετικά με την παπυρολογία.

Institute d'égyptologie François Daumas
http://recherche.univ-montp3.fr/egyptologie/
Σπουδές Αιγυπτιολογίας στη Γαλλία.

National papyrological funds : DVCTVS
http://dvctvs.upf.edu/lang/en/index.php
Online βάση δεδομένων για παπύρους ανά τον κόσμο.

Rylands papyri
http://rylibweb.man.ac.uk/insight/papyrus.htm
online πρόσβαση στο παπυρολογικό αρχείο.

Australian centre for egyptology
http://www.egyptology.mq.edu.au/
Σπουδές Αιγυπτιολογίας στην Αυστραλία

Egyptology in Uruguay
http://www.egyptologyforum.org/bbs/uruguay/Uruguay.htm
Σπουδές Αιγυπτιολογίας στην Ουρουγουάη.

Department of of Near Eastern languages and cultures : egyptology
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/egyptology/
Σπουδές Αιγυπτιολογίας στις Η.Π.Α.

Egyptologues : Bulletin d’information archéologique
http://www.egyptologues.net/
Σπουδές Αιγυπτιολογίας στη Γαλλία.

Australian institute of archaeology (AIA)
http://www.aiarch.org.au/
Σπουδές Αιγυπτιολογίας στην Αυστραλία.

World of the pyramids
http://www.fathom.com/gateway/pyramids/
Online μαθήματα αιγυπτιολογίας για ερασιτέχνες.

Ancient Egypt
http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html
Διαδραστικό πρόγραμμα γνωριμίας ανηλίκων με τον κόσμο της αρχαίας Αιγύπτου.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝLINE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Συλλογές μουσείων online
Βάσεις φωτογραφικών δεδομένων ευρημάτων και μνημείων

Tutankhamun : anatomy of an excavation
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/4tut.html
Φωτογραφίες από τον τάφο.

Digital Karnak
http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak/
Φωτογραφικό αρχείο και αναπαραστάσεις των μνημείων στο Καρνάκ.

Penn museum
http://www.penn.museum/sites/egypt/egyptintro.shtml
Online έκθεση για την αρχαία Αίγυπτο.

Manchester Museum
http://www.museum.manchester.ac.uk/

Bible lands museum Jerusalem
http://www.blmj.org/new/files/Vtour/index.html
Οnline περιήγηση στο μουσείο και τα εκθέματά του.

Museen im Nildelta (MiN)
http://www.project-min.de/ (κατάλογος μουσείων)

Global Egyptian Museum
http://www.globalegyptianmuseum.org/ (κατάλογος μουσείων)

Desheret
http://www.desheret.org/ (κατάλογος μουσείων)

Victoria museum of Egyptian antiquities
http://www.gustavianum.uu.se/vm/vmdb/vmdb.php?lang=en
Βάση δεδομένων με εικόνα, χρονολόγηση, υλικό κατασκευής και τοποθεσία εύρεσης των εκθεμάτων. Παρατίθεται και αρχείο βιβλιογραφίας (http://www.gustavianum.uu.se/vm/archive/index.php?lang=en)

Virtual Egyptian museum
http://www.virtual-egyptian-museum.org/
Φωτογραφίες των εκθεμάτων και αναλυτικές πληροφορίες.

Egyptian art : experience art LACMA
http://www.lacma.org/collection/egyptian.html
Εικόνες συγκεκριμένων ευρημάτων και ειδικές πληροφορίες για αυτά.

Department of ancient Egypt and Sudan
http://www.britishmuseum.org/explore/world_cultures/africa/ancient_egypt...
Πληροφοριακά κείμενα και φωτογραφίες εκθεμάτων προερχόμενα από την Αίγυπτο. Εκθέσεις σχετικά με τη ζωή της Κλεοπάτρα, την ανάλυση και μελέτη μουμιών καθώς με την περίοδο του παλαιού βασιλείου διαμέσου φωτογραφιών εκθεμάτων και συνοδευτικών κειμένων (http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/egypt.aspx)

Echoes of eternity
http://echoesofeternity.umkc.edu/index.htm
Φωτογραφίες και πληροφορίες για αντικείμενα ταφικής χρήσης, βασιλικά και ιδιωτικά πορτραίτα.

Late predynastic and early dynastic Egypt
http://xoomer.alice.it/francescoraf/
Περιλαμβάνει άρθρα και φωτογραφικό υλικό για τους Φαραώ της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης δυναστείας.

Egypt archive
http://www.egyptarchive.co.uk/
Φωτογραφικό αρχείο περιλαμβάνον υλικό από διάφορες τοποθεσίες και μνημεία της Αιγύπτου.

Early images of Egypt
http://diglib.lib.utk.edu/cgi/i/image/image-idx?c=egy
Φωτογραφικό αρχείο κατηγοριοποιημένο σε εικόνες από τάφους, τοποθεσίες και μουσεία και σε χρονικές φάσεις της ιστορίας της Αιγύπτου.

Pyramids of Egypt
http://egyptphoto.ncf.ca/
Φωτογραφίες και κατόψεις των πυραμίδων.

Egyptian mirage
http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/4mirage.html
Φωτογραφικό αρχείο εικόνων του 19ου αιώνα.

Kelsey on-line : the Roman site of Karanis
http://www.umich.edu/~kelseydb/OutKaranis.html
Φωτογραφικό αρχείο αντικειμένων από τις ανασκαφές στην Κάναρη.

Archaeological site photography
http://oi.uchicago.edu/OI/IS/SANDERS/PHOTOS/arch_site_photos.html
Φωτογραφίες από αρχαιολογικούς χώρους.

http://www.touregypt.net/
Περιλαμβάνει ταξιωτικές εικόνες από την Αίγυπτο.

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Βάσεις δεδομένων αιγυπτιολογικού περιεχομένου
Ιστοσελίδες αναζήτησης και εύρεσης

Croato-Aegyptica : electronica
http://www.croato-aegyptica.hr/projekt-eng/03.htm

Theban necropolis database
http://db2.littera.waseda.ac.jp/egypt/

On-line geographical information system for the Theban necropolis (OLGIS-TN)
http://www.cofc.edu/olgis/

Risk map for North Saqqara site
http://www.saqqarariskmap.org/

Register der Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde
http://www.uni-leipzig.de/~egypt/Institutshomepage/suche.php

Figurationen des Weiblichen in koptischen hagiographischen Texten
http://www.koptische-frauendatenbank.de/ (δεν περιλαμβάνει εικόνες)

Dime online : Datenbank zur Prosopographie des Fajumortes Soknopaiu Nesos
http://www.dime-online.de/

Eternal Egypt
http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_a

Oxford expedition to Egypt
http://www.oxfordexpeditiontoegypt.com/ (τέχνη)

Sisyphos
http://sisyphos.uni-hd.de/

Trismegistos
http://www.trismegistos.org

Aigyptos. Eine Datenbank zur Literaturrecherche im fachgebiet Aegyptologie
http://www.aigyptos.uni-muenchen.de

Geo-archaeological information applications lab
http://gaialab.asu.edu/home/index.php