Συλλογές μουσείων

Museo Egizio, Torino
www.museoegizio.it

The British Museum, London.
www.britishmuseum.org/the_museum/departments/ancient_egypt_and_sudan.aspx

Musée du Louvre, Paris.
www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
(για να δείτε την αιγυπτιακή συλλογή πηγαίνετε στο collection μετά curatorial department μετά egyptian antiquities).

Egyptian Museum and Papyrus Collection, Berlin.
www.smb.museum/smb/sammlungen/details.php?lang=en&objID=2

The Metropolitan Museum of Fine Arts
www.metmuseum.org/works_ofart/egyptian_art

Roemer und Pelizaeus Museum, Hildesheim.
www.rpmuseum.de/uk/start/rpm_uk.html

Leiden National Museum of Antiquities.
www.rmo.nl/english/collection/permanent/egyptians

Athens, National Archaeological Museum.
www.culture.gr/h/4/eh41.jsp?obj_id=3569

Boston Museum of Fine Arts.
www.mfa.org/collections/sub.asp?key=20&subkey=6

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology
www.penn.museum/about-our-collections/224-egyptian-section.html

The Oriental Institute Museum-Chicago
www.oi.uchicago.edu/museum/egypt

Musée des Beaux-Arts, Lyon.
www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/collections-musee/antiquites/departement...
(όπου δίνεται η δυνατότητα να διαβάσετε μικρά λήμματα για ορισμένες αιγυπτιακές αρχαιότητες).