Εκπλήξεις-διαλέξεις στο Αιγυπτιολογικό Σεμινάριο 2015-2016

Richard Parkinson

Μία από τις σημαντικές ομιλίες που θα ανακοινωθούν άμεσα από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Αιγύπτου και την
Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι αυτή του Richard Parkinson, Professor of Egyptology, University of Oxford; Fellow of The Queen’s College
με ένα εξαιρετικό θέμα-έκπληξη.

http://www.orinst.ox.ac.uk/staff/eanes/rparkinson.html

Λίγη υπομονή ακόμη. Οι διαλέξεις ξεκινούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 18:30-20:00.