Καμήλες...ένα...συνέδριο μόνο γι'αυτές!

Αν η έρημος είναι η θάλασσα, οι καμήλες είναι τα πλοία που τη διασχίζουν...ένα πρωτότυπο συνέδριο στην αγαπημένη Λυών
και στο αγαπημένο ΜΟΜ
http://www.hisoma.mom.fr/recherche-et-activites/rencontres-scientifiques...