Εγγραφή του Αιγυπτιακού Μουσείου του Καίρου The Egyptian Museum Cairo στις προσωρινές λίστες της Αιγύπτου

Φανταστείτε μία χώρα σαν την Αίγυπτο με βαθειές ρίζες και γονίδια πολιτισμού. Μέχρι σήμερα, 2021, κι εκκινώντας το 1979 με ρυθμούς χελώνας, έχει πετύχει να έχει εντάξει 7 μόλις αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στην περίφημη World Heritage List που έχει καταρτιστεί από την UNESCO. Οι δε προσωρινές λίστες (https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6511/) που προτείνει, με υποψηφιότητες που ξεκινούν το 1994, μένουν προσωρινές, αδυνατώντας να ενταχθούν και αυτές στη μόνιμα λίστα αναγνώρισης και προστασίας.
Το Μουσείο του Καίρου προτάθηκε μόλις πριν από λίγους μήνες, την 1η Φεβρουαρίου παρόντος έτους και εντάχθηκε σε αυτή την προσωρινή λίστα που η αιγυπτιακή κυβέρνηση προτείνει στην UNESCO. Με τη συνδρομή ευρωπαικών χωρών που έχουν γνωστά μουσεία, τα οποία, ας ειπωθεί κι αυτό, έχουν επωφεληθεί από τον πολιτιστικό πλούτο της αρχαίας Αιγύπτου, δημιουργήθηκαν δύο projects, τα “Transforming the Egyptian Museum” και “Revival of the Egyptian Museum” με σκοπό προφανέστατα την ανακαίνιση, φρεσκάρισμα του ιστορικού μουσείου του Καίρου. Είναι αλήθεια όμως ότι οι φίλοι Αιγύπτιοι θα έπρεπε να τρέξουν λίγο γρηγορότερα στην κούρσα του χρόνου που θέλει τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους να προστατεύονται όσο σωστότερα τους επιτρέπεται. Και πάλι εδώ τίθεται το δίλημμα: θα επιβιώσει ο αρχαίος ή ο σύγχρονος πολιτισμός; Για μένα δεν υπάρχει θέμα, και οι δύο!
https://www.facebook.com/groups/eemaa.greece/permalink/10165797277495075/