Επιστροφή κλαπεισών αρχαιοτήτων στο Μουσείο του Καΐρου.

News image uploaded 04/05/2011 - 14:32: see link for credits

Με μία ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Zahi Hawass, υπουργού Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, γνωστοποιήθηκε η επιστροφή τεσσάρων χάλκινων αρχαιοτήτων, οι οποίες είχαν κλαπεί από το Μουσείο του Καΐρου κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων του περασμένου Ιανουαρίου.
Από τα τέσσερα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν από την Αστυνομία Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου μόνο τα δύο ταυτοποιήθηκαν ως ανήκοντα στο Μουσείου του Καΐρου. Πρόκειται για δύο αγαλματίδια των θεών Όσιρη και Αρποκράτη της Ύστερης Περιόδου, ενώ η προέλευση των άλλων δύο αρχαιοτήτων ερευνάται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των χαμένων αρχαιοτήτων του Μουσείου του Καΐρου ανέρχεται πλέον στις 31 από τις 54 που ήταν αρχικά.

Πηγή: http://www.drhawass.com/blog/press-release-four-bronze-artifacts-returned