Αναρτήθηκε ο επίσημος κατάλογος απολεσθεισών αρχαιοτήτων του Μουσείου του Καΐρου.

News image uploaded 07/05/2011 - 18:28: see link for credits

Μετά και την τελευταία επιστροφή κλαπεισών αρχαιοτήτων από το Μουσείο του Καΐρου, η οποία μείωσε τον αριθμό των απολεσθέντων εκθεμάτων σε 31, από 54 που ήταν αρχικά (δείτε το σχετικό άρθρο στις 4/5/2011), το Υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανήρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα του τον κατάλογο των εκθεμάτων που εκλάπησαν κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων του Ιανουαρίου. Ο κατάλογος, o οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες όπως, ενδεικτικά, την πλήρη περιγραφή και χρονολόγηση του αντικειμένου, συνοδευόμενη από αντίστοιχη φωτογραφία, αναμένεται να βοηθήσει στην έρευνα για τον εντοπισμό των αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.

Δείτε τον κατάλογο στο σύνδεσμο: http://www.sca-egypt.org/eng/pdfs/EMC_Missing_Objects_2011-05-03.pdf