Προβολή ομιλίας Guenther Hoelbl από ιστότοπο Ιδρύματος Μποδοσάκη

Παρακολουθείστε τη διάλεξη του καθ. Guenther Hoelbl στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στις 29/6/2012

Follow the lecture given by Prof. Guenther Hoelbl in the amphitheater of the National Archaeological Museum at Athens, the 29th june 2012 ,on:
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=485#