Ο τάφος του Χαρούα, σημαίνοντος παράγοντα των Θηβών της 25ης δυναστείας

Το άγαλμα του Χαρούα στο Λούβρο