Ανακοίνωση πρακτικής-stage για αρχαιολόγο/σχεδιαστή αγγείων

Ανακοίνωση πρακτικής για αρχαιολόγο/σχεδιαστή 2015/16

Η ανασκαφική ομάδα του ναού του Φθα στο Καρνάκ http://www.cfeetk.cnrs.fr/index.php?page=axe-2-theme-2
προσφέρει μία θέση σε αρχαιολόγο/σχεδιαστή αγγείων και άλλων αντικειμένων. Προσοχή η προθεσμία λήγει σε τέσσερις ημέρες, στις 15/6/2015.