Διάκριση Έλληνα αιγυπτιολόγου

Σημαντική διάκριση -για πρώτη φορά σε Έλληνα αιγυπτιολόγο- αποτελεί η εκλογή του κυρίου Παναγιώτη Κουσούλη, επίκ. καθηγητή αιγυπτιολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλους
του συμβουλίου της Διεθνούς Οργάνωσης Αιγυπτιολόγων (International Association of Egyptologists, IAE).
O κύριος Κουσούλης ήταν ο διοργανωτής του 10ου Συνεδρίου της Διεθνούς Οργάνωσης Αιγυπτιολόγων, που με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε στη Ρόδο τον Μάιο του 2008 και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στον επιστημονικό κόσμο.

Για το συνέδριο της Ρόδου, διαβάστε:
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/congress2008.htm

Βιογραφικό του Παναγιώτη Κουσούλη
http://www.rhodes.aegean.gr/tms/kousoulis.htm