Σινούχε R31-R46

Μεταγραφή
[R31] xmt.n=i xpr HAayt n Dd=i anx r-sA.f nn
[R32] nmi.n=i MAaty m hAw
[R33] NhAt smA.n=i tA iw-snfrw wrS.n=i im
[R34] m AD n sxt HD.n=i wn hrw xp.n=i s
[R35] aHaw m rA-wAt.i tr.n=f wi
[R36] snD.n=f xpr.n tr n msyt
[R37]sAH.n=i r dmi n NgAw
[R38] DA.n=i m wsxt nn Hmw=s
[R39] m swt n imnty sn.n=i Hr iAbty
[R40] ikw m Hryt nbt-Dw
[R41] dSr trdi.n=i wAt n rdwy=i
[R42] m xd dmi.n=i Inbw HqA
[R43] iry r xsf styw r ptpt nmiw pat
[R44] sSp.n=i ksw=i m bAt m snD mAA wrSy
[R45] tp inb imy hrw=f ir=i Smt tr n xAwy
[R46] HD.n tA pH.n=i ptn xn.kwi Hr tA n km-wr

Μετάφραση
[R31]Περίμενα συγκρούσεις να λάβουν χώρα (εκεί). Δεν ήξερα αν θα (μπορούσα να) μείνω ζωντανός μετά απ’ αυτά (τα γεγονότα).
[R32] Διέσχισα, (λοιπόν), την Μαάτ, στην περιοχή
[R33]της Συκομουριάς κι έφθασα στο Νησί του Σνέφρου. Πέρασα την ημέρα μου εκεί,
[R34] στην άκρη της καλλιεργημένης γης.Αναχωρώντας την αυγή, συνάντησα έναν άνδρα,
[R35] ο οποίος έστεκε στο μονοπάτι. Με χαιρέτησε,
[R36] (αλλά) εγώ ήμουν φοβισμένος. Την ώρα του δείπνου
[R37] έφθασα στο λιμάνι του Νεγκάου.
[R38] Πέρασα (απέναντι) με βάρκα χωρίς κουπιά,
[R39] με τη βοήθεια του δυτικού ανέμου. Πέρασα ανατολικά
[R40] από τα λατομεία, στο ύψος της Δεσποσύνης του Ερυθρού
[R41] Βουνού. Με τα πόδια, πήρα το δρόμο
[R42] προς το βορρά κι έφθασα στα Τείχη του Κυβερνήτη,
[R43] τα οποία είχαν χτιστεί για να κρατάνε μακριά τους Ασιάτες και να συγκρούονται με τους βεδουίνους.
[R44]Προχώρησα σκυφτός προς ένα θάμνο από φόβο μην με δούνε οι σκοποί, που φύλαγαν την ημέρα
[R45] πάνω στα τείχη. Αναχώρησα το βράδυ
[R46] και με την αυγή του ήλιου έφθασα στο Πέτεν και σταμάτησα στη γη της Κεμ-Ουέρ.