Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και η λογοτεχνία τους

Πάπυρος του Άνι, Βρετανικό Μουσείο. 19η δυναστεία.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Έναρξη σειράς σχολιασμένων μεταφράσεων κειμένων της αρχαίας αιγυπτιακής λογοτεχνίας.

Η ανάλυση κάθε λογοτεχνικού κειμένου θα αποτελείται από:

(α) ένα εισαγωγικό κείμενο
(β) το αρχαίο κείμενο στην ιερογλυφική,
(γ) τη φωνητική απόδοση του αρχαίου κειμένου (transliteration),
(δ) τη μετάφραση του αρχαίου κειμένου στην ελληνική,
(ε) θεματολογικά/εννοιολογικά σχόλια και
(στ) γλωσσολογικά σχόλια.

Το εισαγωγικό κείμενο, το οποίο και θα παρατίθεται πριν από τα υπόλοιπα μέρη της παρουσίασης, θα παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά του κειμένου (δηλ. το ιστορικό της διάσωσής του, τη χρονολογία και τον τόπο συγγραφής του, και την ταυτότητα του συγγραφέα του) και θα περιγράφει την ιστορική περίοδο και την κοινωνία, μέσα στην οποία δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε, σε σχέση και με άλλα κείμενα της αιγυπτιακής λογοτεχνίας και με λογοτεχνικά κείμενα άλλων αρχαίων πολιτισμών.
Η μετάφραση θα ακολουθεί πιστά τη δομή και το ύφος του πρωτότυπου κειμένου, αναδεικνύοντας συνάμα και την αξία του αρχαίου κειμένου ως λογοτεχνικού έργου.
Τέλος, θα σχολιάζουμε βασικά και ειδικά χαρακτηριστικά της δομής και του ύφους της γλώσσας στο πρωτότυπο. Έτσι, για παράδειγμα, θα σημειώνουμε μια πιθανή χρήση ειρωνείας και θα σχολιάζουμε τον ρόλο της στη δομή του λογοτεχνικού κειμένου.

Η σειρά απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο των αρχαίων κειμένων, όσο και στο ειδικευμένο κοινό που μελετά την ιερογλυφική γραφή και τη χρήση της σε λογοτεχνικά κείμενα. Τα εισαγωγικά κείμενα που θα περιγράφουν τη σχέση του αρχαίου κειμένου με άλλα στοιχεία του αιγυπτιακού πολιτισμού σε συνδυασμό με τον πλήρη σχολιασμό και την ανάλυση της γλώσσας του κειμένου θα μετατρέπουν το κάθε διήγημα της σειράς σε ιδανικό αρωγό για την εκμάθηση της ιερογλυφικής γραφής.

TRANSLATIONS OF ANCIENT EGYPTIAN TEXTS IN MODERN GREEK

This is the beginning of a series of translations (with commentaries) of literary works from Ancient Egypt.
The publication of every literary work consists of:
(a) an introductory essay;
(b) the ancient text in hieroglyphs;
(c) the transliteration of the ancient text;
(d) the translation of the ancient text in modern Greek;
(e) selected comments on the ancient text’s contents; and
(f) selected comments on the ancient text’s language.
The introductory essays, which are provided before the other parts of the analysis, present the main features of the translated texts (i.e. the history of their discovery and preservation, their date and provenance, as well as their author’s profile) and discuss the texts’ sociohistorical context, in addition to their relationship with other ancient Egyptian or non-Egyptian literary works.
The translations, on the one hand, reflect as much as possible the ancient texts’ form and style, and on the other hand, try to preserve their value as pieces of literature.
Finally, the publications include commentaries on both basic and advanced elements of the texts’ form and style – e.g. discussing an instance of possible use of irony and its role in a text’s structure and messages.
This series addresses a wide audience that is not expected to have a strong background in Egyptian language and literature, as well as a more specialized audience that works in the field of Egyptian philology. The general introductory essays, which touch upon the relationship of each text with other elements of the Egyptian culture, in combination with the more detailed commentaries, transform each translated text into an ideal aid for those who want to study Egyptian hieroglyphs in context.